Beregning av dekningsgrad

regne ut dekningsgrad

Dekningsgraden viser i prosent hvor mye av salgsinntektene som er til overs for å dekke de faste kostnadene, og eventuelt generer overskudd.

 

Hva er dekningsgrad?

Dekningsgrad omtales ofte bare som DG, og viser i prosent hvor stort dekningsbidraget er. Dette er et viktig forholdstall som bedriften ofte benytter seg av i sine interne analyser.

Tallet viser hvor mye dekningsbidraget øker med, når salgsinntektene øker. En bedrift som har en dekningsgrad på 30 %, vil øke dekningsbidraget med 30 øre for hver krone salget øker med.

I praksis betyr dette at all omsetning over nullpunktsomsetningen vil føre til at nettofortjenesten øker med 30%. Forutsatt at bedriften går ved normal kapasitet.

Bedriften kan bruke dette tallet til å velge å fokusere på de produktene som gir høyest dekningsgrad. Produktene som har høy dekningsgrad vil raskere dekke de faste kostnadene enn de produktene som har lav dekningsgrad.

 

Formel for utregning av dekningsgrad

For å regne ut dekningsgraden må vi først vite dekningsbidraget til varen. Vi finner dekningsbidraget ved å subtrahere variable kostander fra salgsprisen. Når vi har funnet dekningsbidraget kan vi benytte følgende formel for å finne dekningsgraden:

Dekningsgrad = (Dekningsbidrag / salgsinntekt) x 100

 

Tenkt eksempel på utregning av dekningsgrad

Bedriften Gode Kjøkkenstoler AS selger sin kjøkkenstol for 500 kr per stykk. I 2021 hadde de en omsetning på 9 000 000 kr. Bedriften hadde faste kostnader på på 2 400 000 kr, mens de variable kostnadene var på 350 kr per stol.

For å finne dekningsgraden må vi først regne ut dekningsbidraget. Ved å benytte oss av formelen for utredning av dekningsbidrag får vi følgende regnestykke:

Dekningsbidrag for kjøkkenstolen = 500 – 350 = 150 kr

Vi kan da finne dekningsgraden ved å benytte oss av formelen for utregning av DG.

Dekningsgraden = (150 / 500) x 100 = 30 %

Utregningen viser oss at dekningsgraden er på 30%.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy