Båtforsikring

båtforsikring

I motsetning til bilforsikring og motorsykkelforsikring, er det ikke lovpålagt med båtforsikring for de som ferdes til sjøs. Det er like vel gode grunner til at du også bør forsikre båten. 

Spar penger på båtforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne båtforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på båtforsikring her

annonse

 

Derfor bør du ha båtforsikring

Det er åpenbare grunner til å forsikre båten sin, med mindre vi snakker om en billig liten jolle med påhengsmotor der antallet hestekrefter kan telles på en hånd. Båter er til tider svært utsatt for tyveri og hærverk, i tillegg til at ulykker også skjer på vannet. Det økonomiske tapet man risikerer ved å ikke ha forsikring, tilsvarer naturlig nok verdien på båten. Man kan også bli stilt økonomisk ansvarlig for skader man påfører andre og deres eiendom, dersom man som båtfører blir innblandet i en ulykke.

Generelt om forskjellige typer båtforsikring

Inndelingen i typene båtforsikring er hos de fleste forsikringsselskap delkasko, kasko og en eller annen variant av utvidet kasko. Noen selger bare det de kaller ansvarsforsikring, men dette er stort sett det samme som andre selskap kaller delkasko. Dermed blir det litt som å forholde seg til en plukkliste, der du velger hvilke elementer du vil ha av forsikring. Generelt sett holder det med ansvarsforsikring eller en delkasko for billige båter som brukes lite, mens dyre båter bør ha full kaskoforsikring. Har du kun en liten og billig pram med påhengsmotor, kan det være en god idé å ha ansvarsforsikring, selv om du ikke er redd for det økonomiske tapet du risikerer på eget båtutstyr. Da er du sikret dersom du påfører erstatningspliktige skader på andre personer og deres eiendeler.

 

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring for båt gjelder fortrinnsvis dekning av erstatningsplikt du pådrar deg for skade på andres eiendeler eller personskader. Vanligvis er denne forsikringen rimelig, og du trenger den heller ikke hele året (kun i båtsesongen, som jo er kort i Norge).

 

Tyveriforsikring

Tyveri- og brannforsikring kan tegnes separat, og er normalt inkludert i kaskoforsikringer for båt. Har separat bare tyveriforsikring, vil du få erstattet både tyveri av båten, og skader som oppstår ved tyveriforsøk. Det kreves vanligvis at løst utstyr sikres adekvat, og da spesielt påhengsmotorer. Disse er enkle for tyver å få med seg, samt ofte verdifulle og lettomsettelige.

Brannforsikring

Båtbranner oppstår relativt sett ganske ofte, i og med det gjerne brukes åpen ild om bord fra gassbluss. I tillegg skjer en sjelden gang det at det oppstår brann i forbindelse med drivstoffhåndtering, lynnedslag og eksplosjoner i motor og drivstofftanker.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring for båt inneholder vanligvis dekning for de fleste typer skader på båten, som skader ved kollisjon, grunnstøting, opplag, transport, sjøsetting, synking og kantring. Dette i tillegg til ansvarsforsikring og rettshjelp, og de andre momentene som inngår i basisforsikringene. For seilbåter får man som regel også dekning for skader som oppstår under regatta, skader på bom, mast og seilverk. Utvidede kaskoforsikringer kan gi dekning for bruk av båten utenfor norske farvann, løst utstyr, med mer. Herunder kommer gjerne dekning for motorskader og drivstoffskader. Noen tilbyr også feriegaranti, det vil si en erstatningsutbetaling dersom båtferien blir spolert på grunn av skade på båten. Det viktigste med en utvidet båtforsikring er for mange om den inneholder totalskadegaranti. Dette kan være gunstig for nye og dyre båter, da denne delen gir rett til fabrikkny båt ved totalhavari.

finn beste båtforsikring

Ikke alltid motpartens båtforsikring hjelper deg

Det er en vesentlig forskjell på forsikring av kjøretøy som bil og motorsykkel, sammenlignet med båtforsikring. På vannet gjelder ikke det såkalte objektive ansvaret. Det betyr at mens en bilforsikring gir erstatning også når ingen person har skyld i skaden, vil en skade på båten kun gi erstatning dersom det eksisterer et skyldansvar. Men, dette er ingen selvfølge. Ansvar på sjøen kan være svært vanskelig å påvise, noe som betyr at du kan sitte med svarteper selv om du er helt uten skyld i en skade.

Slik blir båtforsikringen billigere

Hos noen forsikringsselskap får du rabatt om du er medlem i Redningsselskapet, og dersom båten er registrert i skipsregisteret. Dette gir lavere risiko for både deg og forsikringsselskapet, i forhold til henholdsvis havari og tyveri. Godkjent brannslukningsutstyr og alarmer vil vanligvis innløse rabatter, likeledes med hensiktsmessige låser og annen sikring. Opplagsplassen du bruker vil også være en faktor. Står båten i en låsbar hall om vinteren, er dette sikrere enn om den står utendørs. Du får også rabatter dersom du velger høyere nivå for egenandeler. Noen forsikringsselskap har i tillegg lavere priser på premien, samt lavere egenandeler, så lenge båtføreren er over en viss alder (ofte rundt 25 år).

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy